Autobus Karosa ŠD 11.2040T, rok výroby 1978, v.č. 16 116, Foto: Patrik Militký


Created by Cospi's FotoAlbum 2.0.4